การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปของชีวาดี 1 .ต้มภาชนะที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสทิ้งไว้ 15 วินาทีแล้วทิ้งไว้จนแห้งหมด 2. ใส่ต้นพะยอม หรือ ต้นตะเคียน หรือต้นเคียม 3-4 กรัม ลงในภาชนะ

Read More

ความลับของมะพร้าว

ต้นไม้แห่งชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับมะพร้าวคือ Cocos nucifera มะพร้าวเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์น้ำผลไม้นมและน้ำมันที่ได้รับอาหารและหล่อเลี้ยงประชากรทั่วโลกมาหลายชั่วอายุคน

Read More

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน 2. ปรับเปลี่ยนให้การทำการผลิตอาหารปลอดภัย และคนในโครงการปลอ…

Read More

คำกล่าวของท่านมหาตมะ คานธี

ท่านมหาตมะ คานธี กล่าวในปี พศ ๒๔๘๒ ว่า นํ้าจากดอกมะพร้าวสามารถปรับเป็นนํ้าตาล หรือนํ้าหวานทีนุ่มละมุนเหมือนนํ้าผึ้ง ธรรมชาติรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถทำได้ในโรงงาน นํ้าตาลมะพร้าวสามารถผลิตได้ด้วยคว…

Read More

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล

สืบสานภูมิปัญญานํ้าตาลมะพร้าวโบราณ ด้วยนวัตกรรมสู่สากล เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน For Health and Sustainability “มะพร้าวไทย” เป็นพืชที่มีสรรพคุณ และประโยชน์หลายด้าน แต่กลับมีสินค้าแปรรูปน้อ…

Read More