บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด

  59 อาคารพิทักษ์ ห้อง 104 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  info.chiwadi@gmail.com
คุณสมเกียรติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด โทร.089 969 9825
chiwadi01
https://www.facebook.com/chiwadiproducts/

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 5 – 1155 – 54005 -879