บทความ

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่

สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ สิ่งที่ชีวาดีทำอยู่ตั้งแต่อดีด เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ มีดังต่อไปนี้ 1. เชื่อมโยงเครือข่ายมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน 2. ปรับเปลี่ยนให้การทำการผลิตอาหารปลอดภ...

Uncle_Small_2

ข่าวสาร

นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ

นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ

นักศึกษา..จุฬา…สัมภาษณ์ พี่ดา สารภี ยวดยง ในเรื่องการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจ SME เป็นที่หน้ายินดีอย่างมาก ที่การทำนวัตกรรมน้ำหวานจากดอกมะพร้าวร่วมกับชุมชนสวนมะพร้าวในอำเภออัมพวาของชีว...

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต

ชีวาดีร่วมกับอินโนเฟรช จัดอมรมพนักงาน ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิต ด้วยวิสัยทัศน์ที่ตรงกันของ บริษัท อินโนเฟรช จำกัด และ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ที่ต้องการจะเกื้อก...

"ความฝันที่อยากจะเห็นคนไทยได้บริโภคน้ำตาลแท้ๆ ความฝันที่จะพลักดันมะพร้าวและชุมชนสวนมะพร้าวของไทยให้มีการพัฒนาจากคนรุ่นเก่าไปถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของเราชีวาดี มีความหวังอย่างมากว่าทุกคนจะ !!เปลี่ยน!! การกินเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในภายภาคหน้าต่อไป" ... ชีวาดี โปรดักช์

 

ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน


ผู้ประกอบการ ความร่วมมือของฟาร์ม คลัง โรงงาน


ลักษณะผู้บริโภค


มาตราฐานโลก

ชุมชน และภูมิปัญญาความรู้
จากชาวบ้าน


นวัตกรรมสีเขียว