บทความ

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

การเก็บเกี่ยวและการแปรรูปของชีวาดี 1 .ต้มภาชนะที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียสทิ้งไว้ 15 วินาทีแล้วทิ้งไว้จนแห้งหมด 2. ใส่ต้นพะยอม หรือ ต้นตะเคียน หรือต้นเคียม 3-4 กรัม ลงในภาชนะ

ความลับของมะพร้าว

ความลับของมะพร้าว

ต้นไม้แห่งชีวิต ชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับมะพร้าวคือ Cocos nucifera มะพร้าวเป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อสัตว์น้ำผลไม้นมและน้ำมันที่ได้รับอาหารและหล่อเลี้ยงประชากรทั่วโลกมาหลาย...

Uncle_Small_2

ข่าวสาร

วินิการ์ ไซเดอร์ จากดอกมะพร้าว “ชีวาดี”

วินิการ์ ไซเดอร์ จากดอกมะพร้าว “ชีวาดี”

วินิการ์ ไซเดอร์ จากดอกมะพร้าว “ชีวาดี” กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่ นำเข้าจากต่างประเทศ มีจำหน่ายที่ Tops Thailand 51 สาขา Villa Market 15 สาขา Lemon Farm 10 สาข...

"ความฝันที่อยากจะเห็นคนไทยได้บริโภคน้ำตาลแท้ๆ ความฝันที่จะพลักดันมะพร้าวและชุมชนสวนมะพร้าวของไทยให้มีการพัฒนาจากคนรุ่นเก่าไปถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของเราชีวาดี มีความหวังอย่างมากว่าทุกคนจะ !!เปลี่ยน!! การกินเพื่อสุขภาพที่ดีของเราในภายภาคหน้าต่อไป" ... ชีวาดี โปรดักช์

 

ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วน


ผู้ประกอบการ ความร่วมมือของฟาร์ม คลัง โรงงาน


ลักษณะผู้บริโภค


มาตราฐานโลก

ชุมชน และภูมิปัญญาความรู้
จากชาวบ้าน


นวัตกรรมสีเขียว